معنی و ترجمه کلمه ipsative score به فارسی ipsative score یعنی چه

ipsative score


روانشناسى : نمره نسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها