معنی و ترجمه کلمه ipsedixit به فارسی ipsedixit یعنی چه

ipsedixit


(م.ل ).خود او گفته است ،گفته محض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها