معنی و ترجمه کلمه ipsilateral به فارسی ipsilateral یعنی چه

ipsilateral


قرار گرفته و يا ظاهر شده روى همان سمت بدن
روانشناسى : همسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها