معنی و ترجمه کلمه iritic به فارسی iritic یعنی چه

iritic


دچار اماس عنبيه ،وابسته به اماس عنبيه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها