معنی و ترجمه کلمه iron law of wage به فارسی iron law of wage یعنی چه

iron law of wage


قانون مفرغ دستمزدها
بازرگانى : براساس اين نظريه که بوسيله مالتوس ارائه شده نرخ بالاى زاد و ولد عرضه نيروى کار را در سطحى بالاتر از تقاضا و ظرفيت توليدى جامعه قرار داده و لذا دستمزدها بسطح کاهش معيشت تقليل ميابد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها