معنی و ترجمه کلمه iron pyrites به فارسی iron pyrites یعنی چه

iron pyrites


سولفورهاى طبيعى اهن ،(مع ).پيريت اهن
علوم مهندسى : پيريت اهن
عمران : ترکيب شيميائى است که حدود 5 تا ¹ 2درصد اهن دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها