معنی و ترجمه کلمه ironclad solenoid به فارسی ironclad solenoid یعنی چه

ironclad solenoid


الکترونيک : سولنئيد زره پوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها