معنی و ترجمه کلمه irreconcilability به فارسی irreconcilability یعنی چه

irreconcilability


وفق ناپذيرى ،اصلاح ناپذيرى ،سختى در عقيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها