معنی و ترجمه کلمه irredeemable به فارسی irredeemable یعنی چه

irredeemable


غيرقابل خريدارى ،از گرو درنيامدنى ،غير قابل خريدارى ،باز خريد نشدنى ،از گرو در نيامدنى ،غير قابل استخلاص ،پايان ناپذير
بازرگانى : باز خريد نشدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها