معنی و ترجمه کلمه irredeemably به فارسی irredeemably یعنی چه

irredeemably


بطور چاره ناپذير،جنانکه نتوان عوض داديا باز خريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها