معنی و ترجمه کلمه irregulars به فارسی irregulars یعنی چه

irregulars


ارتش نامنظم ،عده غير منظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها