معنی و ترجمه کلمه irrepealable به فارسی irrepealable یعنی چه

irrepealable


لغو نکردنى ،غير قابل الغاء،باطل نشدنى ،فسخ نکردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها