معنی و ترجمه کلمه irresolvable به فارسی irresolvable یعنی چه

irresolvable


تجزيه ناپذير،غير قابل تجزيه ،جدا نشدنى ،حل نشدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها