معنی و ترجمه کلمه irrespective به فارسی irrespective یعنی چه

irrespective


قطع نظر از،(م.ک ).بيطرف ،بى ادب ،احترام نگذار،بدون مراعات ،صرفنظر از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها