معنی و ترجمه کلمه irreversible process به فارسی irreversible process یعنی چه

irreversible process


معمارى : فرايند برگشت ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها