معنی و ترجمه کلمه irreversible reaction به فارسی irreversible reaction یعنی چه

irreversible reaction


معمارى : واکنش برگشت ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها