معنی و ترجمه کلمه irrevocable credit به فارسی irrevocable credit یعنی چه

irrevocable credit


بازرگانى : اعتبار غير قابل برگشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها