معنی و ترجمه کلمه irrevocable sale به فارسی irrevocable sale یعنی چه

irrevocable sale


بيع قطعى
قانون ـ فقه : بيع منجز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها