معنی و ترجمه کلمه irritable به فارسی irritable یعنی چه

irritable


زورد رنج ،کج خلق ،تند مزاج ،تحريک پذير
روانشناسى : تحريک پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها