معنی و ترجمه کلمه irritament به فارسی irritament یعنی چه

irritament


برانگيزنده ،تحريک کننده ،هيجان اور،خراش اور،سوزش اور،خشم او


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها