معنی و ترجمه کلمه irritation به فارسی irritation یعنی چه

irritation


تحريک ،رنجش ،سوزش ،خشم ،ناراحتى ،خراش ،ازردگى
روانشناسى : تهييج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها