معنی و ترجمه کلمه irritative به فارسی irritative یعنی چه

irritative


سوزش اور،محرک ،ناشى از تحريک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها