معنی و ترجمه کلمه is he still single? به فارسی is he still single? یعنی چه

is he still single?


ايا هنوز تک است ،ايا هنوز عزب يا مجرد است ؟

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها