معنی و ترجمه کلمه island of reil به فارسی island of reil یعنی چه

island of reil


جزيره ريل( در مغز)
روانشناسى : جزيره ريل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها