معنی و ترجمه کلمه island به فارسی island یعنی چه

island


پل فرماندهى ناو هواپيمابر،ابخست ،محل ميخکوبى شده وسط خيابان و ميدان و غيره ،جزيره ساختن ،جزيره دار کردن
علوم نظامى : منطقه حياتى پدافند هوايى منطقه حياتى
علوم دريايى : پل فرماندهى ناو هواپيمابر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها