معنی و ترجمه کلمه islet به فارسی islet یعنی چه

islet


جزيره کوچک ،جاى پرت و دور افتاده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها