معنی و ترجمه کلمه ism به فارسی ism یعنی چه

ism


: )n.(اصول ،عقيده ،اعتقاد،رويه ،مکتب ،سيستم عملى ،گرايش ،اصالت )=suf(.پسوندى بمعنى> عمل <و> کار <و> طريقه عمل <و> حالت <و> شرط <و> پيروى<
قانون ـ فقه : رويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها