معنی و ترجمه کلمه isohyetal map به فارسی isohyetal map یعنی چه

isohyetal map


عمران : نقشه خطوط هم باران
معمارى : نقشه هم بارش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها