معنی و ترجمه کلمه isolate (to) به فارسی isolate (to) یعنی چه

isolate (to)


پوشاندن
معمارى : جدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها