معنی و ترجمه کلمه isolated electric plant به فارسی isolated electric plant یعنی چه

isolated electric plant


الکترونيک : نيروگاه روستايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها