معنی و ترجمه کلمه isolated footings به فارسی isolated footings یعنی چه

isolated footings


عمران : شالوده هاى منفرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها