معنی و ترجمه کلمه isolating switch به فارسی isolating switch یعنی چه

isolating switch


کليد جداکننده
علوم مهندسى : کليد ترنر
الکترونيک : کليد بى بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها