معنی و ترجمه کلمه isolationism به فارسی isolationism یعنی چه

isolationism


انزوا طلبى ،پيروى از سياست انزوا،انزوا گرايى
قانون ـ فقه : سياست مبتنى بر کناره گيرى و دورى جستن از جريانات سياسى جهان و نيز قطع رابطه اقتصادى با ساير کشورها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها