معنی و ترجمه کلمه isothermal annealing به فارسی isothermal annealing یعنی چه

isothermal annealing


علوم مهندسى : بازپخت هم دمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها