معنی و ترجمه کلمه isotropic به فارسی isotropic یعنی چه

isotropic


داراى خواص برابر از هرسو،همگراى ،داراى خواص فيزيکى مشابه
علوم هوايى : ايزوتوپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها