معنی و ترجمه کلمه issue a guarantee به فارسی issue a guarantee یعنی چه

issue a guarantee


بازرگانى : صدور ضمانتنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها