معنی و ترجمه کلمه it crossed my mind به فارسی it crossed my mind یعنی چه

it crossed my mind


بخاطرى گذشت ،بنظرم رسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها