معنی و ترجمه کلمه it depends on his approval به فارسی it depends on his approval یعنی چه

it depends on his approval


قانون ـ فقه : منوط به موافقت و تصويب اوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها