معنی و ترجمه کلمه it did not meet our views به فارسی it did not meet our views یعنی چه

it did not meet our views


منظور مارا انجام نداد،نظرماراتامين نکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها