معنی و ترجمه کلمه it is 10 minutes past four به فارسی it is 10 minutes past four یعنی چه

it is 10 minutes past four


ده دقيقه از چهار مى گذرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها