معنی و ترجمه کلمه it is a pretty kettle of fish به فارسی it is a pretty kettle of fish یعنی چه

it is a pretty kettle of fish


بد وضعى است ،عجب وضعى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها