معنی و ترجمه کلمه it is a thankless task به فارسی it is a thankless task یعنی چه

it is a thankless task


کاربيهوده ايست ،هيچکس نخواهدگفت مرحمت سرکارزياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها