معنی و ترجمه کلمه it is four months old به فارسی it is four months old یعنی چه

it is four months old


چهار ماهه است ،در گفتگوى ازکودک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها