معنی و ترجمه کلمه it is habitual with me to.... به فارسی it is habitual with me to.... یعنی چه

it is habitual with me to....


خوياعادت من اينست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها