معنی و ترجمه کلمه it is high time to go به فارسی it is high time to go یعنی چه

it is high time to go


وقت رفتن رسيده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها