معنی و ترجمه کلمه it is his p to forgive به فارسی it is his p to forgive یعنی چه

it is his p to forgive


بخشيدن ازامتيازات وحقوق ويژه اوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها