معنی و ترجمه کلمه it is immaterial به فارسی it is immaterial یعنی چه

it is immaterial


چيزى نيست ،ناچيز است ،اهميت ندارد،جزئى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها