معنی و ترجمه کلمه it is marked with spots به فارسی it is marked with spots یعنی چه

it is marked with spots


نشان ان خالهايى است که دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها