معنی و ترجمه کلمه it is much sought after به فارسی it is much sought after یعنی چه

it is much sought after


بسيار مطلوب است ،خيلى طالب دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها