معنی و ترجمه کلمه it is my lead به فارسی it is my lead یعنی چه

it is my lead


نوبت من است ،دست من است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها